Obvodné oddelenie Policajného zboru Vlčany si Vás dovoľuje upozorniť, že v služobnom obvode OO PZ Vlčany bol zaznamenaný pohyb podozrivých osôb, ktoré sa pravdepodobne dopúšťajú podvodných konaní smerujúcich k vylákaniu peňažných hotovostí hlavne u občanov vyššieho veku, zväčša samo žijúcich, resp. žijúcich na okrajových častiach obcí. Tieto podozrivé osoby telefonicky pod históriou, že sú pracovníkmi Červeného kríža alebo iných organizácií a lákajú od nich vysokú finančnú hotovosť.

Podozrivé požiadavky cez telefón resp. pri vpúšťaní podozrivých osôb do svojich domov a na pozemky treba ihneď oznámili na Obecný úrad, Obecnú políciu,  resp. na linku 158.