Zduženia

Slovenský rybársky zväz

Gejza Berec - predseda
č. 402
925 84 Vlčany
Bacardi parti, občianske združenie

Attila Deák - predseda
č. 1631
925 84 Vlčany
 0905/601 189
Poľovnícke združenie HUBERT

Zoltán Szalai - predseda
Somola, Szürke ló
Poľovnícke združenie POKROK

František Berecký - predseda
925 84 Vlčany
 0903/726 013
FORCAS, občianske združenie

Zoltán Csiffáry - predseda
č. 458
925 84 Vlčany
0905/607 320
FK Vlčany

Peter Horváth - predseda
925 84 Vlčany
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ

Krokavecz Ľuboš - predseda
č. 1547
925 84 Vlčany
 031/ 77 94 083
Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ s MŠ s VJM vo Vlčanoch

Anita Oroszi - predsedníčka
č. 1547
925 84 Vlčany