Komisie pri obecnom zastupiteľstve


Komisia návrhová a mandátová

Členovia komisie:

 Mária Kurz - predseda
 Ing. Karol Csizmadia
 Norbert Šereš

Komisia finančná, bytová a správa obecného majetku

Členovia komisie:

 Ing. Karol Csizmadia - predseda
 Norbert Šereš
 Július Kürthy
 Štefan Holbík
 Viola Sovíková
 Mária Kurz
 Kristián Varga

Komisia životného prostredia, územného plánovania, výstavby

Členovia komisie:

 Ing. Tibor Czibula - predseda
 Ing. Lívia Porubská
 Loránt Takács
 Mária Juhászová

Komisia sociálna a zdravotného zabezpečenia

Členovia komisie:

 Jozef Kőrös - predseda
 Mgr. Katarína Józsová
 Mária Kurz
 Andrea Nagyová
 Mária Juhászová

Komisia kultúry a športu

Členovia komisie:

 Krisztián Varga - predseda
 Štefan Holbík
 Attila Kürthy
 Július Búza

Komisia poľnohospodárstva

Členovia komisie:

 Norbert Šereš - predseda
 František Bereczký st.
 Róbert Anda

Komisia pre rozvoj vzdelávania, školstva, mládeže a zboru pre občianske záležitosti

Členovia komisie:

 Ing.František Ondrušek - predseda
 Mgr. Ružena Mátyusová
 Eva Csillagová
 Mgr. Katarína Józsová
 Mgr. Klára Jancsóová
 Jana Zajacová
 Mgr. Melinda Jeskóová

Komisia požiarna a povodňová

Členovia komisie:

 Július Kürthy - predseda
 Tomáš Forró
 Ing. Norbert Szabó
 Zoltán Fűri
 Attila Kürthy

Komisia pre styk s podnikateľmi

Členovia komisie:

 Kristián Varga - predseda
 Jozef Kertész
 Ing. Attila Molnár

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Členovia komisie:

 Norbert Šereš - predseda
 Ing. Tibor Czibula
 Štefan Holbík