Vyššie

Smernice

Smernica č.1/2018 o používaní verejných telefónnych liniek a mobilných telefónov v pôsobnosti zamestnancov Obce Vlčany