Vyššie

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Uznesenie č. 550/2018/34 z 27.6.2018
203 Rozhodnutie predsedu NR SR zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v ukrajinskom jazyku
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v rusínskom jazyku
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v rómskom jazyku
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v nemeckomjazyku
Oznámeni o počte obyvateľov obce Vlčany
Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie