Vyššie

Prijaté uznesenia

Prijaté uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 4.12.2018
Prijaté uznesenia z 2. zasadnutia OZ zo dňa 12.12.2018
Prijaté uznesenia z 3. zasadnutia OZ zo dňa 30.01.2019
Prijaté uznesenia zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 20.02.2019
Prijaté uznesenia z 5. zasadnutia OZ zo dňa 28.03.2019
Prijaté uznesenia zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 15.04.2019
Prijaté uznesenia zo 7. zasadnutia OZ zo dňa 17.04.2019
Prijaté uznesenia z 8. zasadnutia OZ zo dňa 22.05.2019
Prijaté uznesenia z 9. zasadnutia OZ zo dňa 27.06.2019
 
 
Powered by Phoca Download