Pozvánka na 2. OZ

Dochádzka poslancov za II. polrok 2018

Oznámenie o opakovanej dražbe

Oznámenie o oprave Uznesenia č. 566/2018/35 z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlčany konaného dňa 26.9.2018

Oprava uznesenia

"Územný plán obce Kráľov Brod - Zmeny a doplnky č. 1" - oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. Územný plán obce Kráľov Brod - zmeny a doplnky č. 1

Pozvánka na 35. zasadnutie OZ

Plán obnovy verejnej kanalizácie - ČOV