Vyššie

Prijaté uznesenia

Prijaté uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 4.12.2018
Prijaté uznesenia z 2. zasadnutia OZ zo dňa 12.12.2018
Prijaté uznesenia z 3. zasadnutia OZ zo dňa 30.01.2019
Prijaté uznesenia zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 20.02.2019
Prijaté uznesenia z 5. zasadnutia OZ zo dňa 28.03.2019
Prijaté uznesenia zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 15.04.2019
Prijaté uznesenia zo 7. zasadnutia OZ zo dňa 17.04.2019
Prijaté uznesenia z 8. zasadnutia OZ zo dňa 22.05.2019
Prijaté uznesenia z 9. zasadnutia OZ zo dňa 27.06.2019
Prijaté uznesenia z 10. zasadnutia OZ zo dňa 18.07.2019
Prijaté uznesenia z 11. zasadnutia OZ zo dňa 24.07.2019
Prijaté uznesenia z 12. zasadnutia OZ zo dňa 15.08.2019
Prijaté uznesenia z 13. zasadnutia OZ zo dňa 18.09.2019
 
 
Powered by Phoca Download