Vyššie

Výrub drevín

Rozhodnutie - Okresný úrad Šaľa - Odbor starostlivosti o životné prostredie