Vyššie

Základné dokumenty obce

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 - ZPS - rozpis
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017- ZOS - rozpis
Poradovník čakateľov na poskytnutie sociálnej služby v spoločnom ZOS a ZPS Vlčany
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady u jednotlivých druhov sociálnych služieb poskytovaných obcou Vlčany za rok 2017