Oznamujeme občanom obce, že od 19. novembra 2020, od štvrtka zamestnanci Obecného úradu začnú zbierať v našej obci pokosenú trávu a lístie. Žiadame obyvateľov, aby hore uvedený odpad vyložili vo vreciach pred svoje rodinné domy. V prípade, ak vrecia nemáte, môžete si prísť pre ne na obecnú políciu v stredu do 12:00 hod.. Zároveň Vás informujeme, že konáre a iný biologický odpad sa neodnáša. Za pochopenie a za spoluprácu Vám ďakujeme.