Vážení občania!

Ako ste sa už dopočuli v predchádzajúcich dňoch prostredníctvom miestneho rozhlasu, v blízkosti našej obce spoločnosť Dálovce s.r.o. sa rozhodla realizovať svoj zámer: “Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou“. Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 21. júna, v pondelok o 18-tej hodine v miestnom kultúrnom dome. Toto verejné prerokovanie je v rámci zákona povinné pre navrhovateľa. V priebehu minulého roka sme Vás informovali formou letákov o tejto plánovanej investícii.  Zároveň sme spustili petíciu, ktorú podpísalo viac ako 10 tisíc obyvateľov z okolitých obcí. Starostovia ako aj obecné zastupiteľstvá regiónu nesúhlasia so spaľovňou tohto druhu, kde by sa ročne likvidovalo 100 tisíc ton odpadu. Súhlasíme s tým, že odpad treba  znehodnotiť, ale táto technológia nefunguje nikde v celej Európe. Spravíme všetko preto, aby sa výstavba spaľovne tu u nás nezrealizovala. Ďalej Vás informujeme, že v Šali v blízkosti Dusla tiež chcú zrealizovať ďalšiu spaľovňu. Avšak táto spaľovňa je klasická, roštová. 500 takýchto klasických  spaľovní prevádzkujú v Európe.

Vážení občania! Tí, ktorí by sa chceli zúčastniť v pondelok na verejnom prerokovaní, príďte včas, aby ste mali miesto, pretože kvôli pandémii je počet účastníkov obmedzený. Mať  na sebe rúško je povinné. Nabudúci týždeň sa verejné prerokovania uskutočnia aj v okolitých obciach. V stredu v Tešedíkove a v piatok v Nedede. Ak budete mať možnosť, zúčastnite sa aj tam!

Prosíme Vás, príďte, a vypočujte si navrhovateľa  a s vašou účasťou a pripomienkami protestujte proti výstavbe spaľovne!