Vážení spoluobčania!

Blíži sa 1.júl, keď po roku budú po splatnosti žlté nálepky na smetných nádobách. Tá domácnosť, ktorá už uhradila za rok 2021 poplatok za komunálny odpad, v blízkej budúcnosti im bude doručená očíslovaná oranžová nálepka. Tí, ktorí poplatok doposiaľ neuhradili, môžu tak spraviť osobne na obecnom úrade, prevodom alebo poštovou poukážkou. Po preukázaní uhradenej platby, Vám následne bude na obecnom úrade odovzdaná nová nálepka . Úctivo žiadame našich obyvateľov, aby prípadné nedoplatky čo najskôr uhradili, nakoľko v mesiaci júl budú likvidovať odpad výlučne len z týchto novo označených nádob. Ďakujeme vám za porozumenie.