Upozornenie

Obyvatelia, ktorí sledujú televízne vysielanie cez anténu,  prelaďte si prosím svoje televízne prijímače, ak ste tak ešte neurobili počas minulého roka 2019.

Zmenia frekvencie voľného vysielania nastane v najbližších hodinách.

Prelaďovanie frekvencii môže trvať aj niekoľko hodín, preto ak vám vypadne vysielanie cez anténu, stačí si preladiť televízne prijímače a programy sa vám naladia naspäť.

Ladenie je možné spustiť automaticky, alebo manuálne.

Po preladení na nové frekvencie, môžete naďalej sledovať vysielanie cez anténu bezplatne.

Viac informácií spolu s návodom na preladenie nájdete na webovej stránke www.cezantenu.sk alebo sa informujte na infolinke 0800 611 211.

Za dočasný výpadok vysielania sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.