A Farkasdi Református Egyházközség,  Farkasd község polgármestere és önkormányzata, valamint a Csemadok Farkasdi Alapszervezete tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a Szent István napi megemlékezésre és a trianoni emléktábla leleplezésére, melyre 2020. augusztus 23-án 10 oo órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretén belül kerül sor a helyi református templomban.   

Az istentisztelet után „SZENT ISTVÁN KIRÁLY - AZ ÁLLAMALAPÍTÓ“ címmel  Lanz Roland történész tart előadást. Ezután kerül sor a templom falába beépített trianoni emléktábla leleplezésére. 

Az ünnepi megemlékezés koszorúzással zárul a faluközpontban a 900-as emlékműnél.

Reformovaná cirkev, starosta obce, obecné zastupiteľstvo a Miestna Organizácia Csemadoku  Vás s úctou pozývajú na spomienkovú slávnosť na počesť Svätého Štefana a odhalenie pamätnej tabule, ktorá sa uskutoční dňa 23. augusta, v nedeľu o 10:00 hod. v miestnom reformovanom kostole.

Po slávnostnej bohoslužbe historik Roland Lanz bude mať prednášku s názvom „SVÄTÝ ŠTEFAN – ZAKLADATEĽ ŠTÁTU“. Potom sa uskutoční odhalenie pamätnej tabule trianonu zabudovanej do steny kostola.

Spomienková slávnosť končí kladením vencov v centre dediny pri pomníku 900-ho výročia prvej písomnej spomienky obce.