Novinky, oznamy

Oznamujeme občanom obce Vlčany, ktorí sú napojení na verejnú kanalizáciu, že preplatok na stočnom si môžu vyzdvihnúť v obchodnej kancelárii spoločnosti ČOV Vlčany – Neded, s.r.o., ktorá sa nachádza v budove starého obecného úradu. Preplatok na stočnom má každý, kto má na zaslanej faktúre pred sumou, ktorú treba zaplatiť, znamienko mínus!

Oznamujeme občanom, že dňa 16. januára 2022, v nedeľu, od 8:00 do 15:00 hod. sa v Nedede uskutoční mobilné očkovanie proti vírusu Covid-19 prvou, druhou a treťou dávkou vakcíny Pfizer-BioNTech. Na preočkovanie treťou dávkou môžu prísť občania, ktorým bola ako 1. alebo 2. dávka podaná vakcína od firmy AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sputnik, Janssen alebo Moderna.

Miesto očkovania: bytovka pri obecnom úrade. Očkovanie bude prebiehať bez registrácie, podľa Vášho príchodu.

Értesítjük a lakosokat, hogy 2022. január 16-án, vasárnap, 8:00-tól

15:00 óráig Covid-19 megbetegedés elleni oltás lesz Negyeden a Pfizer-BioNTech oltóanyag első, második és harmadik adagjával. A harmadik átoltásra azon lakosok jöhetnek, akiket 1. és 2. alkalommal az AstraZeneca, Pfizer, Sputnik, Janssen vagy a Moderna vakcinájával oltottak be.

Helyszín: a községi hivatal melletti lakóház. Az oltás regisztráció nélkül zajlik majd, érkezési sorrendben.

Jedálny lístok 10.1.-16.1.2022

MUDr. Kissová oznamuje, že dňa 07.01.2022 čerpá dovolenku. Zastupuje ju MUDr. Tóth v Tešedíkove.

Oznamujeme obyvateľom, že tí občania u ktorých nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľnosti, a to predajom, kúpou, darovaním, vydaním stavebného povolania, kolaudáciou, dokončením prístavby, nadstavby sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2022 na miestnom obecnom úrade.

pohladnica kepeslap

Kalendár zberu separovaného odpadu na rok 2022

Postup pri úzkom kontakte s pozitívnym: Karanténa členov domácnosti s pozitívnou osobou

Postup pri úzkom kontakte s pozitívnym: Zaočkovaní alebo osoby do 180 dní po prekonaní COVID-19

Postup pri úzkom kontakte s pozitívnym: Nezaočkovaní

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci Vlčany na rok 2022

Jedálny lístok 14.6.2021-20.6.2021

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/11/24_11_021_final.pdf

 

Dňa 15.06.2021 (utorok) v čase od 01:00 hod. do 05:00 hod.  sa uskutoční na území obce Vlčany postrekovanie proti komárom. Postrekovať sa bude prípravkom DELTASECT 1.2 ULV a postrekovačom SWINGFOG SN 101. Prosíme včelárov aby zabezpečili ochranu včiel.

Vážení obyvatelia!

Oznamujeme Vám, že od 22.11.2021 (pondelok) je osobná návšteva obmedzená, vstup len v režime OTP. 

tel. č. v čase úradných hodín: 031 / 77 942 47

 

otp

Vážení občania!

Oznamujeme Vám, že asistované sčítanie končí 13.júna 2021, t.j. za 10 dní. Sčítanie je pre obyvateľov zo zákona povinné a za nesplnenie tejto  povinnosti môže byť uložená sankcia až do výšky 250 €. Tí obyvatelia, ktorí sa z nejakého dôvodu nestihli samosčítať, môžu do 13.júna vyplniť elektronický formulár na kontaktnom mieste, ktoré je zriadené na obecnom úrade a je v prevádzke v úradných hodinách obecného úradu. Pohybovo obmedzení obyvatelia, ktorí sa nemôžu dostaviť na Obecný úrad, môžu požiadať o sčítanie mobilným asistentom. Svoju požiadavku o asistenciu mobilného asistenta môžu podať na obecnom úrade na tel.čísle: 0918 764 487.

Tisztelt lakosok!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a népszámlálási kérdőív elektronikus kitöltésére még 10 napig, azaz 2021. június 13-ig van lehetőségük. A kérdőív kitöltése minden lakos számára kötelező, mulasztás esetén 250 €-ig terjedő szankció róható ki. Azok, akik valamilyen oknál fogva nem töltötték ki az elektronikus űrlapot,  június 13.-ig pótolhatják mulasztásukat a községi hivatalban működő népszámlálási irodában, a községi hivatal ügyfélfogadási óráiban. A mozgásukban korlátozott lakosok  kérhetik aszisztens közreműködését is a következő telefonszámon: 0918 764 487.

„Okresný dopravný inšpektorát v Šali vyzýva občanov – chodcov k používaniu reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa za zníženej viditeľnosti pohybujú po ceste a tým sa stali viditeľnejšími pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Taktiež vyzývame všetkých vodičov, aby dodržiavali povinnosti vodičov najmä voči chodcom a dbali na zvýšenú opatrnosť na našich cestách.“  

Jedálny lístok 24.05.2021 - 30.05.2021

Plánované prerušenie distribucie elektriny - 06.12.2021

Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ s VJM Diakovce - slov.

Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ s VJM Diakovce - maď.

S finančnou podporou Environmentálneho fondu obec Vlčany realizovala v rámci Programu obnovy dediny projekt s názvom: Rekonštrukcia vodárne a okolia artézskej studne. Nové odberné miesto a vytvorená oddychová zóna budú slúžiť všetkým obyvateľom obce.  

img 20211029 080339

Informácia o voľnom pracovnom mieste - sociálny pedagóg ZŠ Neded

Nasledujúci zber komunálneho odpadu sa uskutoční 30.10.2021, v sobotu. Prosíme obyvateľov obce, aby smetné nádoby vyložili v deň zberu pred svoje domy. Ďakujeme za spoluprácu.

Informácia o voľnom pracovnom mieste - učiteľ/ka 1. stupňa ZŠ Neded

plagat kurz ludoveho tanca 2021 3

Vážení obyvatelia!

V termíne od 3.mája 2021 - do 13.júna 2021 sa koná asistované sčítanie obyvateľov. Tí obyvatelia, ktorí sa z nejakého dôvodu nestihli samosčítať, môžu do 13.júna vyplniť elektronický formulár na kontaktnom mieste, ktoré je zriadené na obecnom úrade a je v prevádzke v úradných hodinách obecného úradu. Pohybovo obmedzení obyvatelia, ktorí sa nemôžu dostaviť na Obecný úrad, môžu požiadať o sčítanie mobilným asistentom. Svoju požiadavku o asistenciu mobilného asistenta môžu podať na obecnom úrade na tel.čísle: 0918 764 487.

Tisztelt lakosok!

2021.május 3. és 2021.június 13.között zajlik Szlovákiában az aszisztált népszámlálás. Azok, akik valamilyen oknál fogva nem töltötték ki az elektronikus űrlapot,  június 13.-ig pótolhatják mulasztásukat a községi hivatalban működő népszámlálási irodában, a községi hivatal ügyfélfogadási óráiban. A mozgásukban korlátozott lakosok  kérhetik aszisztens közreműködését is a következő telefonszámon: 0918 764 487.

beh

Zoznam MOM v Šali

fk vlcany bacardi parti sport a den deti

Vážení občania!

V dôsledku zlepšenia epidemiologickej situácie a na základe platných protiepidemiologických opatrení Vlády Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v obciach Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany a Neded počnúc týmto týždňom nebude realizované antigénové testovanie na ochorenie COVID-19.

 

Okres Šaľa je v II. stupni varovania /červenej farbe/  a preukazovať sa negatívnym testom  musia len osoby, ktoré v čase zákazu vychádzania, teda od 21,00 hod. do 01,00 hod. nasledujúceho dňa, pôjdu do zamestnania, pričom platnosť negatívneho testu je 14 dní. 

 

Ďakujeme občanom za trpezlivú a disciplinovanú účasť na testovaniach i za dôsledné dodržiavanie protiepidemiologických opatrení. Naďalej sa však musíme chrániť, myslieť na to, že uvoľňovanie opatrení neznamená koniec pandémie. Naďalej platí – chráňme sa navzájom.

 

Vyslovujeme veľké poďakovanie testovacím tímom – zdravotníkom, dobrovoľníkom, zamestnancom obcí, sponzorom, ktorí prispeli k bezproblémovému priebehu testovania počas dlhých pätnástich týždňov.

 

Prajeme každému veľa síl, pevné zdravie a prostredie, v ktorom sa bezpečne budeme môcť stretávať so svojimi blízkymi, priateľmi, známymi.

 

V prípade zmeny situácie Vás budeme informovať.

S pozdravom,
starostky a starostovia obcí Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany a Neded

 

Tisztelt lakosok!
 
A járványügyi helyzet javulása miatt, valamint a Szlovák Köztársaság kormánya és a Közegészségügyi hivatal érvényes járványellenes intézkedései alapján, Deáki, Pered, Zsigárd, Vágfarkasd és Negyed községekben ettől a héttől már NEM lesz COVID- 19 antigén vizsgálatra irányuló tesztelés.
 
Mivel a vágsellyei járás a II. fokú figyelmeztető szinten van /piros besorolás/, negatív tesztet csak azoknak a személyeknek kell felmutatni, akik a kijárási tilalom idején, azaz 21.00 órától másnap 01.00-ig mennek dolgozni, a negatív teszt 14 napig érvényes.
 
Köszönjük a lakosoknak a türelmes és fegyelmezett részvételt a teszteléseken, valamint a járványügyi intézkedések szigorú betartását. A járványellenes védekezést továbbra is komolyan kell vennünk, szem előtt tartva, hogy az intézkedések enyhítése önmagában még nem jelenti a világjárvány végét. Még mindig nagyon fontos – vigyázzunk egymásra.
 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a tesztcsapatoknak is – az egészségügyi szakembereknek, önkénteseknek, községi alkalmazottaknak, támogatóknak, akik hozzájárultak a tesztelések zavartalan lebonyolításához, végig a hosszú tizenöt hétig tartó időszak alatt.
 
Mindenkinek sok erőt, jó egészséget és végre olyan körülményeket kívánunk, amelyekben biztonságosan találkozhatunk szeretteinkkel, barátainkkal, ismerőseinkkel.
 
A helyzet és a jelenlegi álláspont esetleges változásáról tájékoztatjuk Önöket.
 
Üdvözlettel,
Deáki, Pered, Zsigárd, Vágfarkasd és Negyed községek polgármesterei
 
 
 
 

Sok szeretettel várjuk az édesanyákat kisgyermekeikkel már néhány hónapos kortól 3 éves korig kéthetente keddenként 10.00 órától Ringató foglalkozásra a Vágfarkasdi Közösségi Házba. Foglalkozásvezető Berky Angelika.

Legközelebb  kedden .09.14-én 10.00 órakor találkozunk.  Minden régi és új családot szeretettel várunk közös éneklésre, játszásra.ringato farkasd

SODB 2021 - Informácie

SODB 2021 - Információk

SODB 2021 - plagát všeobecný

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom obce, že od

7. septembra 2021

budú v obci Vlčany vykonávané odpočty spotreby elektrickej energie na základe ročného vyúčtovania.

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie, aby sprístupnili pracovníkom svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám, že dňa 4. mája, v utorok bude prebiehať v obci  zber papiera – modré vrecia a 5. mája, v stredu zber plastov – žlté vrecia.

Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte,  spoločnosť  Komplex  s.r.o. vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere.

V deň zberu treba vyložiť vrecia do 6:00 hod.

Ďalej Vám oznamujeme, že v obci je zavedený zber použitého  kuchynského oleja, ktorý môžete odovzdať v uzavretých plastových fľašiach na zbernom dvore do vyhradenej nádoby, zber elekroodpadu, zber skla, kovov a tetrapakov, ktoré treba vložiť do označených kontajnerov na zbernom dvore Bikadomb.

Za spoluprácu Vám Vopred ďakujeme!

Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám, že dňa 7. septembra, v utorok bude prebiehať v obci  zber papiera a 8. septembra, v stredu zber plastov.

Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte, Komplex odpadová spoločnosť vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere.

V deň zberu treba vyložiť vrecia do 6:00 hod.

Ďalej Vám oznamujeme, že v obci je zavedený zber použitého  kuchynského oleja, ktorý môžete odovzdať v uzavretých plastových fľašiach na zbernom dvore do vyhradenej nádoby, zber elekroodpadu, zber skla, kovov a tetrapakov, ktoré treba vložiť do označených kontajnerov na zbernom dvore Bikadomb.

Za spoluprácu Vám Vopred ďakujeme!

Obvodné oddelenie Policajného zboru Vlčany žiada obyvateľov obce, aby svoje motorové vozidlá nenechávali na ulici a pokiaľ majú možnosť parkovali vo svojich dvoroch, nakoľko v poslednej dobe sa zvýšili prípady krádeží katalyzátorov z motorových vozidiel.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ s VJS Vo Vlčanoch oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2.9.2021 o 9,00hod. na školskom dvore. Žiaci si so sebou prinesú rúšku, prezúvky a podpísané tlačivo vyhlásenie o bezpríznakovosti. V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční v budove školy bez prítomnosti zákonných zástupcov. Výnimku budú mať zákonní zástupcovia žiakov 1.ročníka,ktorí pôjdu do telocvične školy.

Oznamujeme obyvateľom, že od 19. apríla 2021 budú v platnosti staré úradné hodiny obecného úradu 

Pondelok

7:30 – 15:30

Utorok
7:30 – 12:00 

Streda
7:30 – 16:30 

Štvrtok
7:30 - 12:00

Piatok
7:30 – 14:30

 Obedňajšia prestávka: 12:00 – 12:30

Podmienkou vstupu na úrad je predloženie:

  • negatívneho výsledku RT-PCR alebo antigénového testu nie staršieho ako 7 dní alebo
  • potvrdenia nie staršieho ako tri mesiace o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo
  • potvrdenia o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní alebo
  • potvrdenia, o tom že zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Arriva Nové Zámky, a.s. oznamuje obyvateľom, že z dôvodu úplnej uzávierky železničného priecestia Šaľa – Diakovce v termíne od 23.8.2021 v čase od 7:00 hod. až 1.9.2021 do 18:00 hod. spoje prichádzajúce od Diakoviec, ktoré majú bežne konečnú zastávku Šaľa, Pohotovostné sídlisko, sú skrátené v čase úplnej uzávierky v Šali po železničné priecestie, rovnako v smere do Diakoviec budú začínať od železničného priecestia.

Cestujúci, ktorí budú využívať spoje, ktoré majú konečnú zastávku Šaľa, Veča alebo Šaľa, Duslo budú pred železničným priecestím vystupovať, pešo prejdú cez priecestie, (ktoré bude riadené dohliadajúcim personálom ŽSR) a prestúpia na autobus zabezpečujúci pokračovanie spoja v meste Šaľa, tento ich odvezie do cieľovej zastávky.

Vážení občania!

Oznamujeme Vám, že elektronické sčítanie končí 31.3.2021, t.j. za 3 dní. Počas týchto dní by sa mali sčítať všetci obyvatelia vyplnením elektronického sčítacieho formulára. Za nesplnenie tejto povinnosti môže byť uložená sankcia až do výšky 250 €. Obraciame sa s prosbou na mladších technicky zdatnejších občanov, aby pri sčítaní pomohli svojim rodičom, známym, susedom, starším spoluobčanom. Sčítací formulár v našej obci vyplnilo už 82 % obyvateľov.  Sčítaciu povinnosť majú tí občania, ktorí k polnoci z 31.decembra 2020 na 01.január 2021 mali trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt v našej obci. Túto povinnosť majú aj občania, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí. Maloleté deti sčítajú ich rodičia, prípadne zákonní zástupcovia.

Sčítať je potrebné aj obyvateľov obce, ktorí zomreli v dobe od 01.januára 2021, preto prosíme príbuzných, aby sčítací formulár vyplnili v ich mene.

Sčítať sa touto formou môžete do 31.marca 2021, po tomto dátume už samosčítanie nebude možné.

Ďakujeme všetkým obyvateľom za súčinnosť a spoluprácu!

Tisztelt lakosok!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a népszámlálási kérdőív elektronikus kitöltésére még 3 napig, azaz 2021.március 31-ig van lehetőségük. A kérdőív kitöltése minden lakos számára kötelező, mulasztás esetén 250 €-ig terjedő szankció róható ki. A mai napig falunk lakosainak 82 %-a tett eleget e kötelességének. Kérjük a technika világában jártasabb fiatal lakosainkat, segítsenek családtagjaiknak, ismerőseiknek, szomszédaiknak és idősebb polgártársaiknak teljesíteni ezt a kötelezettséget. Az elektronikus nyomtatványba beírt adatoknak a 2020.december 31. és a 2021.január 1-i éjszakához kell igazodniuk. A népszámlálás kötelező minden olyan lakos számára, aki ebben a megadott  időben állandó lakhellyel, átmeneti lakhellyel vagy megtűrt tartózkodással rendelkezik Farkasd területén. Ez a köteletettség érinti azon lakosokat is, akik huzamosabb ideje külföldön tartózkodnak. A kiskorú gyermekek megszámlálását a szülő, adott esetben a törvényes képviselő végzi.

Meg kell számlálni azon lakosainkat is, akik 2021. január 1-je után hunytak el, ezért kérjük hozzátartozóikat, töltsék ki az ő nevükben is a kérdőívet.

 A népszámlálás ebben a formában 2021.március 31-ig lehetséges, e dátum után már nem nyílik lehetőségük önmaguk megszámlálására.

Köszönjük az együttműködésüket!

Meghívó - Szent István napi megemlékezés

Reformovaná cirkev, starosta obce, obecné zastupiteľstvo a miestne organizácie SMK a Csemadoku  Vás s úctou pozývajú na spomienkovú slávnosť na počesť Svätého Štefana, ktorá sa uskutoční dňa 22. augusta, v nedeľu o 10:00 hod. v miestnom reformovanom kostole.

Po slávnostnej bohoslužbe historik Gergely Bödők bude mať prednášku s názvom „SVÄTÝ ŠTEFAN A JEHO PAMIATKA“.

Spomienková slávnosť končí kladením vencov v centre dediny pri pomníku 900-ho výročia prvej písomnej spomienky obce.

A Farkasdi Református Egyházközség,  Farkasd község polgármestere és önkormányzata, az MKP valamint a Csemadok helyi alapszervezete tisztelettel meghívja Önöket a Szent István napi megemlékezésre, melyre 2021. augusztus 22-én 10oo órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretén belül kerül sor a helyi református templomban.   

Az istentisztelet után „SZENT ISTVÁN ÉS EMLÉKEZETE“ címmel  Bödők Gergely történész tart előadást. 

Az ünnepi megemlékezés koszorúzással zárul a faluközpontban a 900-as emlékműnél.

Zber komunálneho odpadu sa v našej obci uskutoční 03.04.2021, v sobotu.

Národná transfúzna služba Nové Zámky oznamuje obyvateľom, že dňa 20. augusta 2021, v čase od 8:00 do 10:30 hodiny sa v kultúrnom dome v Nedede uskutoční odber krvi.

Darca musí mať rúško a je povinný sa vopred objednať na presný čas darovania krvi na tel. číslach 035 64 00 185 alebo 035 69 12 250.

Uvedené opatrenia sú dôležité v záujme ochrany zdravia darcov.

 

Az érsekújvári Nemzeti Transzfúziós Szolgálat értesíti a lakosokat,
hogy 2021. augusztus 20-án, 8:00-tól 10:30-ig véradás lesz a negyedi kultúrházban.

A véradónak védőmaszkot kell viselnie, és előre kell időpontot egyeztetnie a következő telefonszámokon 035 64 00 185 vagy 035 69 12 250.

A feltüntetett intézkedések a véradók egészségének védelmét szolgálják.

Zápis do ZŠ s VJS Vlčany

3. ggyn

Oznámenie o zápise do ZŠ s MŠ s VJM Vlčany - Alapiskola és Óvoda pre šk.r. 2021/2022

Mimoriadne núdzové opatrenia Afrického moru ošípaných - AMO

Uznesenie Vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021

Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám, že dňa 4. augusta, v stredu bude prebiehať v našej obci zber plastov – priesvitné vrecia.

Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte,  spoločnosť  Komplex  s.r.o. vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere.

V deň zberu treba vyložiť vrecia do 6:00 hod.

Vážení spoluobčania!

Po zime sa na Slovensku začína ozývať naplno jar – zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách, alebo v lesoch. Hasiči varujú najmä pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou.

Na jar každý začína s údržbou svojho okolia, najmä záhrad a dvorov po uplynulej zime, následkom čoho sa hromadí rastlinný a drevný odpad. Medzi Vaše jarné činnosti v mnohých prípadoch patrí aj nie veľmi žiadúce vypaľovanie trávy a spaľovanie nahromadeného odpadu. Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť spod kontroly a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku či životnom prostredí, ako aj ekologické škody, napr. stratou časti lesa či úhynom živočíchov. Stačí trochu neopatrnosti, nepozornosti či panika.

Je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi vypaľovaním a spaľovaním. Vypaľovaním sa rozumie plošné spaľovanie napr. trávy a iných porastov, naopak zapálenie pohrabanej trávy na hromade je označované za spaľovanie. Pri vypaľovaní a spaľovaní trávy môžete vy občania v mnohých prípadoch zapríčiniť vznik požiaru a ohroziť týmto neuváženým konaním životy, zdravie a majetok ostatných spoluobčanov. Z tohto dôvodu by ste nemali v žiadnom prípade spaľovať trávu pri vetre, pretože hrozí rýchle rozšírenie ohňa a nemali by ste spaľovať ani v blízkosti ľahko horľavých materiálov ako sú suchá tráva, seno, slama a v žiadnom prípade nespaľovať v blízkosti lesa, kde by v prípade rozšírenia požiaru hrozila obrovská a nenahraditeľná škoda na životnom prostredí.

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 €. Za neoznámenie vzniku požiaru hrozí občanovi pokuta do výšky 99 €, za neposkytnutie pomoci pri zdolávaní požiaru pokuta do výšky 165 €, za vypaľovanie porastov, za spôsobenie požiaru, alebo nedodržanie príkazov na zabránenie vzniku požiarov pokuta do výšky 331 €.

Právnickej osobe, alebo fyzickej osobe – podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 €.

Občania by sa mali oboznámiť aj so všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve – a väčšinou ho zakazujú. Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu, je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov, alebo do zberných dvorov. Nech je pre nás všetkých varovaním, že počas jarného obdobia horí najčastejšie.

Je verejným záujmom predchádzať požiarom spôsobených vypaľovaním trávy a iných suchých porastov. Treba veriť, že spoločným úsilím sa podarí zastaviť nárast požiarov z vypaľovania suchej trávy a nebudú sa opakovať deprimujúce pohľady na obhorené, alebo tlejúce zvyšky stromov a krov, dymiace stráne, alebo rozsiahle, bezútešné, čierne spáleniská.

A na záver: Čo robiť v prípade ak už k rozšíreniu požiaru došlo?

Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov – t. č. 150 resp. 112.

Uviesť:

  • Kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí, kto volá
  • Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi.
  • Ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje a pod.),alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.
  • Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí.
  • Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc hasičskej jednotke – napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.

Oznamujeme rodičom detí, ktoré navštevujú základnú a materskú školu, že od 1. septembra 2021 sa nebude poskytovať všetkým deťom dotácia na stravu.

Dotácia na stravu sa bude poskytovať len nasledovnej skupine detí, ktoré navštevujú ZŠ a MŠ:

- deťom žijúcim v domácnosti ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

- deťom žijúcim v domácnosti ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

- deťom navštevujúcim posledný ročník materskej školy základnú školu žijúcim v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

Nárok na dotáciu na stravu si môžete uplatniť do 6. augusta 2021 na Obecnom úrade vo Vlčanoch.

Starostovia obcí Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany a Neded ako zriaďovatelia materských škôl a základných škôl v ich územnej pôsobnosti sa na ich spoločnom zasadnutí dňa 17.3.2021 opätovne uzniesli na tom, že i napriek zlepšujúcej sa pandemickej situácii materské školy a základné školy v menovaných obciach ponechávajú dňom 22.3.2021 naďalej ZATVORENÉ.

Uvedené rozhodnutie zriaďovateľov škôl a školských zariadení vychádza zo snahy stabilizovať zlepšujúce sa výsledky celoplošných testovaní v menovaných obciach, a to predovšetkým do času blížiacich sa veľkonočných školských prázdnin. Zriaďovatelia mali pri rozhodovaní na zreteli aj skutočnosť, že podľa názorov odborníkov sa nebezpečné nové mutácie vírusu Covid 19 šíria veľmi rýchlo aj medzi deťmi a že podľa súhrnných správ Regionálnych úradov verejného zdravotníctva zlepšujúcu sa pandemickú situáciu možno pripísať pravidelným testovaniam a najmä zatvoreným školám a škôlkam.

Pokiaľ sa podarí naďalej udržať súčasný zlepšujúci sa stav šírenia vírusu Covid 19 v okrese Šaľa a pokiaľ to umožnia aj centrálne protiepidemiologické opatrenia Vlády SR a jednotlivých ministerstiev, starostovia menovaných obcí vyvinú všetku snahu k tomu, aby sa od 7. apríla 2021 mohlo začať prezenčné vyučovanie v jednotlivých školách a škôlkach v ich územnej pôsobnosti.

Všetkým deťom, žiakom, rodičom, pedagógom a riaditeľom škôl a školských zariadení ďakujeme za pochopenie a za ich vytrvalosť a obetu, ktorú dennodenne preukazujú pri zabezpečení dištančného vzdelávania žiakov. Prajeme im, ako aj všetkým občanom veľa zdravia, sily a trpezlivosti na zvládnutie tohto ťažkého obdobia.  

-----------------------------------

Deáki, Pered, Zsigárd, Vágfarkasd és Negyed községek polgármesterei, mint a területi illetékességükbe tartozó óvodák és általános iskolák fenntartói, 2021. március 17-én tartott közös értekezletükön ismét úgy határoztak, hogy a megnevezett önkormányzatok óvodái és általános iskolái 2021. március 22-től továbbra is ZÁRVA TARTANAK.

Az iskolák és az iskolai létesítmények alapítóinak döntése azon az erőfeszítésen alapul, hogy stabilizálni kell az átfogó tesztelések javuló eredményeit a megnevezett településeken, különösen a közeledő húsvéti iskolai szünetig. Az alapítók figyelembe vették azt a tényt is, hogy a szakértők szerint a Covid 19 vírus veszélyes új mutációi nagyon gyorsan terjednek a gyermekek körében, és hogy a Regionális Közegészségügyi Hivatalok összefoglaló jelentései szerint a javuló járványhelyzet a rendszeres tesztelésnek és különösen a bezárt iskoláknak és óvodáknak tudható be.

Amennyiben a Covid 19 vírus terjedésének jelenlegi javuló állapota a vágsellyei járásban továbbra is megmarad, és ha a Szlovák Köztársaság kormányának és az egyes minisztériumoknak a központi járványellenes intézkedései ezt lehetővé teszik, akkor a megnevezett települések polgármesterei mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelenléti oktatás a megnevezett települések iskoláiban és óvodáiban 2021. április 7-től újra induljon.

Ezúton mondunk köszönetet minden gyermeknek, tanulónak, szülőknek, tanároknak, valamint az iskolák és az iskolai létesítmények igazgatóinak a megértésükért, kitartásukért és áldozatkészségükért, amelyet nap mint nap tanúsítanak a tanulók távoktatásának biztosításában. Sok egészséget, erőt és türelmet kívánunk nekik is, és minden polgárunknak ahhoz, hogy meg tudjanak birkózni ezzel a nehéz időszakkal.

Oznamujeme občanom obce,  že kompa v obci Vlčany, ktorá je v správe Regionálnej správe a údržbe ciest Nitra, a.s., nebude z technických príčin premávať od 23.7.2021 od 06:00 hod. až do odvolania.

Za pochopenie ďakujeme.

Obchodná spoločnosť „Čistiareň odpadových vôd Vlčany – Neded, s. r. o.“ so sídlom vo Vlčanoch oznamuje, že hľadá záujemcu na obsadenie pracovnej pozície elektrikár -  údržbár.

Žiadosti s pripojeným životopisom, dokladom o dosiahnutom vzdelaní – osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhlášky MPSVR  SR č. 508/2009 Z. z. - § 21 zašlite na adresu: ČOV Vlčany – Neded spol. s r. o., Vlčany č. 1, 925 84 Vlčany do 31. 03. 2021.

Oznamujeme občanom, že dňa 23. júla 2021, v piatok sa v našej obci, v jedálni obecného úradu uskutoční mobilné očkovanie proti vírusu Covid-19 DRUHOU DÁVKOU vakcíny Pfizer. Očkovaní, ktorí už dostali prvú dávku tu u nás v obci, budú do konca tohto týždňa kontaktovaní telefonicky. Tí, ktorí doteraz nedostali termín na 2.očkovanie, môžu sa hlásiť na nasledovnom tel.č.: 0918 48 57 78.

Ak by niekto mal záujem ešte o PRVÉ očkovanie (len obyvateľ Vlčian nad 16 rokov bez zdravotných komplikácií), prihláste sa na tel.č.: 0918 48 57 78  

Upozorňujeme, že v tomto prípade treba počítať s tým, že druhé očkovanie už možno nebude v obci, treba sa pripraviť na možný presun do okolitých obcí za druhou dávkou po uplynutí 4 týždňov, o čom vás budeme informovať.

Oznámenie

Z dôvodu usporiadania cintorína a zachránenia starých, opustených hrobových miest v krátkom čase budú umiestnené oznámenia (tabuľky) v ich blízkosti. V prípade existujúceho nájomného alebo citového vzťahu k týmto označeným hrobovým miestam, úctivo žiadame obyvateľov, aby sa hlásili na obecnom úrade pre aktualizáciu dát príp. zaplatenia nájmu za hrobové miesto. Opustené náhrobné kamene budú umiestnené pri hlavnom vstupe do cintorína, pekne usporiadané v radoch. Podrobnejšie informácie nájdete na informačnej tabuli cintorína.

Felhívás

A temető szépítése és az öreg, gazdátlan sírkövek megmentése érdekében rövid időn belül felszólítások lesznek láthatóak egyes elhagyatott, gazdátlan sírkövek közelében. Kérjük a tisztelt lakosokat, ha a jelölt sírkövekhez bérleti vagy érzelmi viszonyuk fűződik, jelentkezzenek a községi hivatalban az adatok frissítése ill. a sírhelyhasználat bérleti díjának befizetése céljából.  Az elhagyott, gazdátlan sírköveket  a temető főbejárata melletti tisztáson fogjuk szépen sorban, kulturáltan elhelyezni. Pontosabb tájékoztatást a temető hirdetőtábláján olvashatnak.

ringato 20.07.2021

Permanentné MOM v Šali od 14.02.2021

Zoznam je aj na stránke MZ SR https://www.health.gov.sk/?ag-mom

julialis

I. skríningové testovanie :23.01.2021-24.01.2021

Otestovalo sa 1416 osôb z toho 23 pozitívnych. - 1,62 %

 

II. skríningové testovanie: 30.01.2021 - 31.01.2021

Otestovalo sa 1405 osôb z toho 9 pozitívnych. - 0,64 %

 

III. skríningové testovanie: 06.02.2021 - 07.02.2021

Otestovalo sa 1335 osôb z toho 6 pozitívnych. - 0,45%

 

IV. skríningové testovanie: 13.02.2021 - 14.02.2021

Otestovalo sa 1329 osôb z toho 6 pozitívnych. - 0,45%

 

V. skríningové testovanie: 20.02.2021 - 21.02.2021

Otestovalo sa 1264 osôb z toho 8  pozitívnych. - 0,63%

 

VI. skríningové testovanie: 27.02.2021 - 28.02.2021

Otestovalo sa 1305 osôb z toho 2  pozitívnych. - 0,15%

 

VII. skríningové testovanie: 06.03.2021 - 07.03.2021

Otestovalo sa 1310 osôb z toho 2  pozitívnych. - 0,15%

 

VIII. skríningové testovanie: 12.03.2021 - 13.03.2021

Otestovalo sa 1272 osôb z toho 1  pozitívny. - 0,07%

 

IX. skríningové testovanie: 19.03.2021 - 20.03.2021

Otestovalo sa 1237 osôb z toho 0  pozitívny. - 0%

 

X. skríningové testovanie: 26.03.2021 - 27.03.2021

Otestovalo sa 1263 osôb z toho 1  pozitívny. - 0,08%

 

XI. skríningové testovanie: 02.04.2021 - 03.04.2021

Otestovalo sa 1348 osôb z toho 3 pozitívny. - 0,22%

 

XII. skríningové testovanie: 09.04.2021 - 10.04.2021

Otestovalo sa 1344 osôb z toho 0 pozitívny. - 0 %

 

XIII. skríningové testovanie: 16.04.2021 - 17.04.2021

Otestovalo sa 1407 osôb z toho 0 pozitívny. - 0 %

 

XIV. skríningové testovanie: 23.04.2021 - 24.04.2021

Otestovalo sa 1116 osôb z toho 0 pozitívny. - 0 %

 

XV. skríningové testovanie: 30.04.2021 - 01.05.2021

Otestovalo sa 1054 osôb z toho 0 pozitívny. - 0 %

obchvat

Starostovia obcí Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany a Neded ako zriaďovatelia materských škôl a základných škôl v ich územnej pôsobnosti na spoločnom zasadnutí dňa 5.2.2021 rozhodli o tom, že materské školy a základné školy v menovaných obciach zostávajú dňom 8.2.2021 najmenej po dobu jedného týždňa naďalej ZATVORENÉ. 

Uvedené rozhodnutie zriaďovateľov škôl a škôlok reflektuje na mimoriadne nepriaznivú epidemiologickú situáciu v jednotlivých obciach a v celom okrese Šaľa, ktorý je v rámci regionálneho COVID semaforu zaradený do IV. stupňa varovania (čierny okres). 

Na základe vyjadrenia Sociálnej poisťovne, Okresného úradu Šaľa, odboru krízového riadenia, ako aj Krízového štábu Okresného úradu Nitra je rozhodnutie o zatvorení škôl a škôlok po zhodnotení epidemiologickej situácie v plnej pôsobnosti zriaďovateľov, t.j. menovaných obcí. Vzhľadom k tomu, že rodičia z dôvodu neotvárania škôl a škôlok naďalej nemôžu svoje deti umiestniť do škôlky alebo školy, majú naďalej nárok na pandemické ošetrovné zo Sociálnej poisťovne.

Starostovia obcí Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany a Neded na budúci týždeň vyhodnotia výsledky nastávajúceho tretieho kola plošného testovania v okrese Šaľa a na základe ďalších odporúčaní RÚVZ v Nitre rozhodnú o ďalšom postupe v otváraní školských zariadení tak, aby bola v najväčšej možnej miere zabezpečená ochrana zdravia detí, žiakov, rodičov a príbuzných pred ochorením Covid-19.

Od 8. februára bude MŠ vo Vlčanoch naďalej fungovať ako doteraz, teda pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre !!!

Zástupcovia menovaných obcí prajú tým obyvateľom, ktorých toto zradné ochorenie aktuálne sužuje, ľahký priebeh ochorenia a skoré uzdravenie a všetkým ostatným obyvateľom šalianskeho okresu veľa sily, trpezlivosti, vytrvalosti v tejto neľahkej situácii a najmä pevné zdravie!

 

Deáki, Pered, Zsigárd, Vágfarkasd és Negyed községek polgármesterei, mint a területi illetékességükbe tartozó óvodák és általános iskolák fenntartói, 2021. február 5-én tartott közös értekezletükön úgy határoztak, hogy a megnevezett önkormányzatok óvodái és általános iskolái 2021. február 8-tól legkevesebb egy hétig továbbra is ZÁRVA TARTANAK.

Az iskolák és óvodák fenntartóinak döntését az egyes településeken és az egész Vágsellyei járásban tapasztalható rendkívül kedvezőtlen járványügyi helyzet indokolja, ugyanis a Vágsellyei járás a IV. veszélyességi szintű besorolást kapta (fekete körzet).

A Szociális Biztosító, a Vágsellyei Járási Hivatal válságkezelési osztályának, valamint a Nyitrai Járási Hivatal válságstábjának nyilatkozatai alapján a járványügyi helyzet felmérése után az iskolák és óvodák bezárásáról szóló döntés teljes mértékben a fenntartók, tehát a községek hatáskörébe  tartozik. Mivel a szülők az iskolák és óvodák zárva tartása miatt továbbra sem helyezhetik el gyermekeiket az óvodákban és az iskolákban, a szülők továbbra is igényelhetik a Szociális Biztosítótól a járványügyi gondozási pótlékot.

Deáki, Pered, Zsigárd, Vágfarkasd és Negyed községek polgármesterei a jövő hét folyamán újraértékelik a következő átfogó tesztelés eredményeit, valamint a Nyitrai Közegészségügyi Hivatal járványügyi ajánlásait, ezt követően pedig újratárgyalják az oktatási intézményeikről szóló jelenlegi határozatukat úgy, hogy a lehető legnagyobb mértékben biztosítani tudják a gyerekek, diákok, szülők és rokonok egészségvédelmét a Covid-19 megbetegedéstől.

A farkasdi óvoda az első vonalban dolgozók gyermekeik számára február 8-ától továbbra is, azaz változatlanul működni fog!!!

A megnevezett települések képviselői ezen kiszámíthatatlan betegségében szenvedő lakosoknak szövődménymentes, korai felépülést kívánnak, a vágsellyei járás többi lakosának pedig sok erőt, kitartást, türelmet és főleg jó egészséget kívánnak ebben a nehéz helyzetben!

dhz

Zriadenie nového mobilného odberového mieste v okrese Šaľa, ktoré začne odoberať vzorky od stredy (3.2.2021).

Adresa MOM:

Veča:   Pribinovo námestie               

prevádzka: od 9.00 do 18.00 hod. (prestávka od 13.00 do 14.00 hod.) aj v sobotu.

Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám, že dňa 6. júla, v utorok bude prebiehať v obci  zber papiera a 7. júla, v stredu zber plastov.

Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte, Komplex odpadová spoločnosť vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere.

V deň zberu treba vyložiť vrecia do 6:00 hod.

Ďalej Vám oznamujeme, že v obci je zavedený zber použitého  kuchynského oleja, ktorý môžete odovzdať v uzavretých plastových fľašiach na zbernom dvore do vyhradenej nádoby, zber elekroodpadu, zber skla, kovov a tetrapakov, ktoré treba vložiť do označených kontajnerov na zbernom dvore Bikadomb.

Za spoluprácu Vám Vopred ďakujeme!

Oznamujeme obyvateľom, že testovanie na Covid–19 sa uskutoční aj v našej obci od soboty (23.01.2021) od 08:00 hod.  Krízový štáb obce zasadá dnes od 16:00 hod., ktorý rozhodne o počte, mieste a trvaní testovania. Podrobnejšie informácie Vám poskytneme dnes o 17:00 hod. prostredníctvom miestneho rozhlasu, webovej stránky obce a tiež aj cez SMS info.

Értesítjük a lakosokat, hogy községünkben szombaton(január 23.), reggel 8 órától kezdjük a COVID-19 tesztelést. A helyi válságstáb ma délután 16:00-kor meghoz minden döntést, a tesztelés helyszínét és a többi részletet illetően, amit ma 17:00 órakor kihirdetünk a helyi hangszóróban, továbbá megtalálható lesz a falu weboldalán ill. SMS-ben is tájékoztatjuk Önöket.

Starosta obce Vlčany a obecné zastupiteľstvo Vás s úctou pozývajú na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti – “Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou“, kde Vám spoločnosť  Dálovce s.r.o. predstaví svoj zámer. Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 21.júna, v pondelok od 18:00 hodiny v miestnom kultúrnom dome. Bližšie informácie Vám poskytneme v priebehu tohto týždňa. Uctite nás s Vašou prítomnosťou!

Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám, že dňa 19. januára, v utorok bude prebiehať v obci  zber papiera – modré vrecia a 20. januára, v stredu zber plastov – žlté vrecia.

Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte,  spoločnosť  Komplex  s.r.o. vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere.

V deň zberu treba vyložiť vrecia do 6:00 hod.

Ďalej Vám oznamujeme, že v obci je zavedený zber použitého  kuchynského oleja, ktorý môžete odovzdať v uzavretých plastových fľašiach na zbernom dvore do vyhradenej nádoby, zber elekroodpadu, zber skla, kovov a tetrapakov, ktoré treba vložiť do označených kontajnerov na zbernom dvore Bikadomb.

Za spoluprácu Vám Vopred ďakujeme!

Oznamujeme občanom obce, že dňa 25. júna 2021 (piatok), od 08:00 do 17:00 hod. sa v našej obci, v priestoroch jedálne obecného úradu uskutoční mobilné očkovanie proti ochoreniu COVID 19. Očkovania sa môžu zúčastniť osoby, ktoré dovŕšili 16 rokov a taktiež aj osoby, ktoré sú v súčastnosti zaregistrované v čakárni na očkovanie a nebol im ešte pridelený prvý termín očkovania.  Očkovať sa bude len vakcínou od spoločnosti Pfizer -  BioNTech na základe zmluvy s MZ SR. Záujemcovia o očkovanie sa môžu hlásiť na nasledovnom tel. čisle: 0915 741 138 v čase úradných hodín obecného úradu od 16.06.2021 do 22.06.2021.

Értesítjük a lakosokat, hogy a COVID 19 vírus ellen Pfizer-BioNTech oltóanyaggal, itt Farkasdon, helyben beoltathatják magukat. Az oltóközpont június 25-én, azaz jövő hét pénteken, 08:00 órától 17:00 óráig lesz működtetve a községi hivatal ebédlőjében.Az oltáson csak 16 év feleti farkasdi lakosok vehetnek részt. Jelentkezhetnek azon lakosok is, akik már beregisztráltak az e-váróterembe, de még nem kapták meg az első oltásuk időpontját. Az érdeklődők június 16-ától június 22-ig a következő tel. sz. jelentkezhetnek: 0915 741 138

ockovanie covid

Oznamujeme obyvateľom našej obce, že zber vianočných stromčekov sa uskutoční 15.01.2020 ( piatok).

Žiadame Vás, aby ste stromčeky vyložili pred svoje domy do 06.00 hod.

Za spoluprácu ďakujeme.