Novinky, oznamy

Oznamujeme občanom obce, že od 19. novembra 2020, od štvrtka zamestnanci Obecného úradu začnú zbierať v našej obci pokosenú trávu a lístie. Žiadame obyvateľov, aby hore uvedený odpad vyložili vo vreciach pred svoje rodinné domy. V prípade, ak vrecia nemáte, môžete si prísť pre ne na obecnú políciu v stredu do 12:00 hod.. Zároveň Vás informujeme, že konáre a iný biologický odpad sa neodnáša. Za pochopenie a za spoluprácu Vám ďakujeme.

 

26.11.2020 - zrušené

30.11.2020 - zrušené

Vážení občania.

Obec Vlčany eviduje pohľadávky z minulých období voči viacerým obyvateľom obce, ktoré pochádzajú z  miestnych daní a poplatkov za odvoz smetí. V týchto dňoch sa distribuujú výzvy na zaplatenie týchto nedoplatkov. Prosíme každého občana, ktorý takúto výzvu obdrží, aby v zmysle uvedených podmienok uhradil svoj dlh, alebo za účelom dohody o inom termíne úhrady urýchlene navštívil obecný úrad. Predídete tak zbytočným právnym krokom a nákladom spojeným s vymáhaním pohľadávky. Za spoluprácu vopred ďakujeme.

 

Tisztelt lakosok.

Farkasd község több lakossal szemben az előző időszakokból származó kintlévőségeket tart nyilván, melyek a helyi adókból vagy szemétdíjakból származnak. A napokban ezek a lakosok kézhez kapják az ezzel kapcsolatos fizetési felszólításokat. Kérjük mindazon lakost, akit ez a felszólítás érint, hogy annak értelmében mielőbb rendezze tartozását, vagy az esetleges más fizetési feltétel megegyezése érdekében keresse fel a községi hivatalt, ezzel megelőzve a későbbi jogi lépéseket és az ehhez kapcsolódó kiadásokat. Együttműködésüket előre is köszönjük.

Oznamujeme Vám, že v meste Šaľa bolo od 9. 11. 2020 zriadené odberné miesto na bezplatné antigénové testovanie obyvateľstva. Miesto je zriadené na adrese Murgašova 25 (Hasičská stanica Šaľa) a bude prevádzkované každý deň až do odvolania v čase od 12,00 hod. do 20,00 hod. Informácia je dostupná aj na internetovej stránke MV SR – link: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=covid-19-hasici-zacali-s-testovanim-v-zelenych-okresoch

Vážení spoluobčania!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zber papiera v našej obci sa uskutoční 3. novembra – t.j. v utorok.

Prosíme Vás aby Ste si pobalený papier v modrých vreciach alebo previazané kartóny  vyložili pred svoje rodinné domy.

Ďalej Vám oznamujeme, že 4. novembra – t.j. v stredu sa uskutoční zber plastov. Žlté vrecia naplnené plastom min do ¾ vreca a papier majte vyložené od 6.00 hod pred svojimi rodinnými domami.

Vopred ďakujeme!

Vážení občania!

Starosta obce a členovia krízového štábu touto cestou vyjadrujú poďakovanie zdravotníckemu personálu, príslušníkom polície a armády, pracovníkom obecného úradu, miestnym dobrovoľným hasičom, ako aj dobrovoľníkom za ich obetavú prácu počas testovania. Našim obyvateľom patrí tiež poďakovanie za trpezlivosť a ohľaduplnosť pri čakaní pred odberovými miestami.

Zároveň oznamujeme obyvateľom,  ktorí majú negatívny test,  že odo dnes môžu navštevovať verejné inštitúcie, ako aj cintorín.

Na záver Vás informujeme o výsledkoch testovania v našej obci: Z celkového počtu testovaných 2234 bolo 12 pozitívnych prípadov. Pozitívnym pacientom prajeme skoré uzdravenie a Vám všetkým pevné zdravie a prosíme Vás, naďalej si dávajte na seba pozor.

Tisztelt lakosok!

Falunk polgármestere és a helyi válságstáb tagjai ezúton fejezik ki köszönetüket a tesztelést végző egészségügyi dolgozóknak, rendőröknek, katonáknak, a községi hivatal dolgozóinak, a helyi önkéntes tűzoltó testületnek és nem utolsó sorban az önkénteseknek az önzetlen és példás  munkájukért. A tisztelt lakosokat  szintén köszönet illeti a türelmes várakozásért és a fegyelmezett viselkedésért a hosszadalmas várakozás során és a tesztelés alatt.

Tudatjuk a lakosokkal, hogy a negatív teszteredménnyel rendelkezők a mai naptól látogathatják a közintézményeket, úgy a temetőt is.

Továbbá ismertetjük a hétvégi tesztelés eredményét: A két mintavételi helyen részt vevő 2234 személy közül 12 pozitív került ki. Ezeknek a fertőzötteknek mielőbbi gyógyulást, önöknek pedig jó egészséget kívánunk.

Oznamujeme občanom obce, že zberný dvor biologického odpadu pri čističke odpadových vôd bude zajtra, čiže 31.10.2020, vsobotu z technických príčin zatvorený. Za pochopenie ďakujeme.

Értesítjük falunk lakosait, hogy a biológiai hulladék telep a szennyvíztisztító állomás mellett holnap, azaz 2020.10.31-én, szombaton technikai okok miatt zárva lesz. Megértésüket köszönjük.

Celoplošné testovanie na COVID-19 vo Vlčanoch

Obec Vlčany oznamuje obyvateľom obce, že 1. kolo celoplošného testovania na COVID-19 v obci Vlčany sa bude konať v dňoch 31. októbra a 1. novembra 2020, čiže v sobotu a nedeľu  na dvoch odberových miestach od 7:00 do 22:00 hodiny.

Odberové miesta budú nasledovné:

1. Kultúrny dom – hlavný vchod

2. Telocvičňa ŽŠ s MŠ Vlčany - zadný vchod 

Odporúčame obyvateľom, aby tí, ktorí chodia voliť do školy – čiže volebný okrsok číslo 1, išli na testovanie do telocvične  základnej školy v sobotu, obyvateľom Somole odporúčame, aby išli na testovanie do základnej školy v nedeľu.  Tým, ktorí volia na Obecnom úrade odporúčame, aby sa prišli otestovať v sobotu do kultúrneho domu, a tým, ktorí chodia voliť do Spoločenského  domu (okrem Somole) odporúčame, aby sa dali otestovať v kultúrnom dome v nedeľu.

Bližšie informácie Vám budeme poskytovať prostredníctvom obecného rozhlasu počas doby testovania.

 

A COVID-19 országos tesztelése Farkasdon

Farkasd község tudatja a lakossággal, hogy a COVID-19 vírus országos tesztelésének 1. fordulójára Farkason 2020. október 31-én és november 1-jén , tehát szombaton és vasárnap kerül sor reggel 7:00 órától este 22:00 óráig.  

Két  mintavételi pont lesz kialakítva.  

A mintavételi pontok a következők lesznek:

1. kultúrház épülete - főbejárat

2. az alapiskola tornaterme – hátsó bejárat

Ajánljuk a tisztelt lakosoknak, hogy akik az alapiskola épületében szoktak szavazni, azok az alapiskola tornatermébe menjenek tesztelésre szombaton, a szomolai lakosoknak ajánljuk, hogy az alapiskola tornatermébe menjenek tesztelésre vasárnap, továbbá ajánljuk azoknak,  akik a községi hivatalban választanak, hogy szombaton jöjjenek a tesztelésre a kultúrházba, akik pedig  a közösségi házban szoktak választani, a szomolaiak kivételével, azok pedig vasárnap érkezzenek a kultúrházba a tesztelésre. 

Minden további szükséges információt a tesztelés ideje alatt a községi hangszórón nyújtunk majd.

V zmysle opatrení zamedzenia šíreniu  ochorenia COVID – 19 od 23.10.2020 až do odvolania je Obecný úrad zatvorený.  Žiadame obyvateľov obce, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu Obecného úradu a na komunikáciu/vybavovanie  úradných záležitostí využivali e-mail alebo telefonický kontakt.

V prípade úmrtia volajte na tel. č. 0915 / 36 06 17.

Ostatné úradné záležitosti sa vybavujú elektronicky:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky 031/ 77 942 47 v čase úradných hodín Obecného úradu.

Za pochopenie ďakujeme.

 

A koronavírus járvány terjedésének megakadályozása érdekében a községi hivatal 2020. október 23-ától zárva tart.

Kérjük Önöket, hogy a hivatalt csak fontos esetekben látogasság. A hivatali ügyintézésre használják a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. e-mail címet, ill. a 031 77 942 47 telefonszámot.

Halál esetet a  0915 / 36 06 17 telefonszámon jelentség.

Megértésüket köszönjük.

Oznamujeme občanom, že dňa 22. a 23. októbra 2020 (štvrtok,piatok) sa uskutoční zber nepotrebných predmetov v priestoroch obce.

Zbierame:
- elektroodpad: bielu techniku ( domáce spotrebiče)
- čiernu techniku: televízory, videá
- kancelársku techniku
- kovový odpad
- v domácnosti sa nachádzajúci odpad (matrace, postele, stoličky, textil)
- objemný odpad

Nezbierame:
- rastlinný odpad
- živočíšny odpad
- komunálny odpad
- stavebný odpad.
Žiadame obyvateľov obce, aby odpad vyložili pred svoje rodinné domy ešte vo štvrtok, nakoľko odpad budú zbierať už v piatok v ranných hodinách.

LOMTALANÍTÁS 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2020. október 22-én és 23-án, csütörtökön és pénteken  lomtalanitás lesz községünkben.

Gyűjtünk:
- elektromos hulladékot
- háztartási villamos gépeket
- számítógépeket
- fémhulladékot
- háztartásban előforduló nem komunális hulladékot: matracok, ágyak, fotelok, székek,
textília, mindennemű nagyobb hulladékot, ami nem fér a kukába.

Nem gyűjtünk:
- növényi hulladékot
- állati eredetű hulladékot
- háztartási hulladékot
- építkezési hulladékot.


Kérjük a lakosságot, hogy a hulladékot csütörtökön rakják ki a házuk elé, mivel már péntek reggeltől lesznek elszállítva.

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 14.10.2020 - OLP 8326/2020

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 14.10.2020 - OLP 8323/2020

Možnosť návštev v ZOS a ZPS Vlčany

Vážení stravníci!

Oznamujeme Vám, že dňa 19.októbra 2020, v pondelok bude závodná kuchyňa obce zatvorená z dôvodu sanitácie.  

Za porozumenie Vám ďakujeme!

 

Tisztelt vendégeink!

Értesítjük Önöket, hogy 2020. október 19-én, hétfőn szanitáció miatt a községi konyha nem üzemel.

Megértésüket köszönjük !

Oznamujeme obyvateľom, že v týchto dňoch poslanci obecného zastupiteľstva a zástupcovia spoločenských organizácií začali so zbieraním podpisov pod petíciu proti výstavbe plazmovej spaľovne.

Prosíme Vás, aby ste podpisový hárok podpísali len raz!

Ďakujeme!

Petičný hárok na stiahnutie

Petičné hárky zasielajte na adresu: Obecný úrad Neded, 925 85 Neded, s.č. 844

Vážení občania, v súvislosti s upratovaním pred dňom zosnulých by sme chceli upriamiť Vašu pozornosť na skutočnosť, že uschnuté kvety a vence na cintoríne je možné umiestniť na prívesný vozík traktora zaparkovaný každý víkend, od piatku popoludnia do pondelka rána.

Tisztelt lakosok, a halottak napja előtti takarítás kapcsán felhívjuk a figyelmüket, hogy az elhervadt virágokat és koszorúkat a temetőben minden hétvégén, péntek délutántól hétfő reggelig az odaállított traktor pótkocsira rakhatják.

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 03.06.2020 - zrušenie zákazu návštev v ZOS

Vážení spoluobčania!

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že sa uskutoční verejné prerokovanie správy: ,,Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice.“

Prerokovanie sa uskutoční 24. septembra 2020, vo štvrtok o 18:00 hod.v Seliciach v Kultúrnom dome.

Svojou účasťou na verejnom prerokovaní v čo najväčšom počte môžete podporiť náš spoločný záujem a to: STOP PLAZME!

Tisztelt lakosok!

Ezúton tudatjuk Önökkel, hogy 2020. szeptember 24-én, azaz csütörtökön 18:00 órai kezdettel a sóki kultúrházban lesz a falu közelébe, a sóki kataszterbe tervezett plazmaíves szemétégető hivatalos, nyilvános kötelező bemutatása a beruházó SPV Dálovce által.

Kérjük Önöket, ha tehetik, jöjjenek el erre a rendezvényre, hogy részvétükkel is kinyilváníthassák ellenállásukat a nem kívánt építkezéssel szemben.

Oznam-Értesítés

Vážení občania!

V našej obci  v roku 1990 bola zavedená tradícia podujatia s názvom Vlčiansky jesenný jarmok, ktorý sa konal vždy v októbri. Na túto skvelú akciu sa mnohí tešili aj tento rok. Žiaľ súčasná pandémia všetko zmenila. Tohtoročný tradičný jesenný jarmok sa neuskutoční. 

Veľmi nás mrzí, že sme boli nútení tento rok zrušiť  podujatie, ktoré si za túto dobu našlo naozaj veľké množstvo priaznivcov. Obzvlášť, keď sa takéto podujatie pripravuje rok dopredu. Bol pripravený opäť rôznorodý a skvelý program, remeselné trhy či rôzne atrakcie, no zdravie je na prvom mieste, nikto nevie zaručiť ako sa bude situácia vyvíjať a tak sme sa rozhodli nesiliť to a októbrovú akciu zrušiť.

Veríme, že toto nemilé obdobie pominie čím skôr a v roku 2021, na jubilejnom 30. Vlčianskom jesennom jarmoku už na novom mieste a v nových priestoroch   sa zídeme na našom podujatí v dobrej atmosfére a hlavne bez rúšok.

Dňa 14.9.2020 ( pondelok) bude Obecný úrad zatvorený.

Za pochopenie ďakujeme!

 

2020.09.14-én (hétfő) a Községi hivatal zárva lesz.

Megértésüket köszönjük!

sk

Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 02.10.2020

hu

Pracovná ponuka - učiteľ informatiky

Vážení spoluobčania!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zber papiera v našej obci sa uskutoční 1. septembra – t.j. v utorok.

Prosíme Vás aby Ste si pobalený papier v modrých vreciach alebo previazané kartóny  vyložili pred svoje rodinné domy.

Ďalej Vám oznamujeme, že 2. septembra – t.j. v stredu sa uskutoční zber plastov. Žlté vrecia naplnené plastom min do ¾ vreca a papier majte vyložené od 6.00 hod pred svojimi rodinnými domami.

Vopred ďakujeme!

Alexander Takács, súkromný podnikateľ ponúka našim občanom čerstvú domácu zeleninu a ovocie.

Kde? Zelovoc pri pekárni vo Vlčanoch

Kedy? Každú sobotu od 8:00 hod. do 12:00 hod. 

Každého srdečne očakávajú. 

 

 

 

A Farkasdi Református Egyházközség,  Farkasd község polgármestere és önkormányzata, valamint a Csemadok Farkasdi Alapszervezete tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a Szent István napi megemlékezésre és a trianoni emléktábla leleplezésére, melyre 2020. augusztus 23-án 10 oo órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretén belül kerül sor a helyi református templomban.   

Az istentisztelet után „SZENT ISTVÁN KIRÁLY - AZ ÁLLAMALAPÍTÓ“ címmel  Lanz Roland történész tart előadást. Ezután kerül sor a templom falába beépített trianoni emléktábla leleplezésére. 

Az ünnepi megemlékezés koszorúzással zárul a faluközpontban a 900-as emlékműnél.

Reformovaná cirkev, starosta obce, obecné zastupiteľstvo a Miestna Organizácia Csemadoku  Vás s úctou pozývajú na spomienkovú slávnosť na počesť Svätého Štefana a odhalenie pamätnej tabule, ktorá sa uskutoční dňa 23. augusta, v nedeľu o 10:00 hod. v miestnom reformovanom kostole.

Po slávnostnej bohoslužbe historik Roland Lanz bude mať prednášku s názvom „SVÄTÝ ŠTEFAN – ZAKLADATEĽ ŠTÁTU“. Potom sa uskutoční odhalenie pamätnej tabule trianonu zabudovanej do steny kostola.

Spomienková slávnosť končí kladením vencov v centre dediny pri pomníku 900-ho výročia prvej písomnej spomienky obce.

Certifikát za rok 2019

Vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia ministra školstva sa obnovuje školské vyučovanie v materských školách, základných školách, obnovuje sa činnosť školských klubov a prevádzka zariadenia školského stravovania.

Zákonní zástupcovia detí predložia pri prvom nástupe do MŠ a ZŠ písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.

Tlačivo ,,vyhlásenie“ je umiestnené na stránkach školy a stránke obecného úradu.

V prípade potreby si môžete vyzdvihnúť tlačivo v škole dňa 27.5.2020 medzi 9:00 – 10:00 hod.

Vyhlásenie - tlačivo

Zákaz návštev v ZOS

 Vážení spoluobčania!

Touto cestou Vás informujeme, že ak máte vo vašom dvore nadbytok betónovej sutiny, v blízkej budúcnosti Vám ho naša obec zadarmo prevezme. Ak máte záujem o možnosť zbaviť sa zbytočných betónový zvyškov, kontaktuje prosím Františka Szőcsa, náčelníka obecnej polície na tel.č. 0904 138 329.

Zároveň žiadame ctených obyvateľov, aby do nových smetných nádob nevkladali žiadny stavebný odpad!  

Dňa 17.08.2020 ( pondelok) bude Obecný úrad z technických príčin zatvorený. Za pochopenie ďakujeme.

 

Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským oznamuje rodičom, že zápis do  materskej školy s VJM sa uskutoční v dňoch 25. mája v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. a 26.mája v čase od 15:00 hod.do 17:00 hod. v budove materskej školy. 

Dokumenty potrebné k zápisu do MŠ sú k dispozícii na webovej stránke školy, resp.bude možnosť ich vyplniť aj osobne v horeuvedených termínoch. 

03.09.2020

04.09.2020

Pôvodne oznámený termín dnešného (18.05.2020, pondelok) odovzdávania smetných nádob sa posúva. Termín určí obec po obdržaní novej, druhej polovice všetkých nádob. Dôvodom posunutia je, že sa podarilo odovzdať väčší počet nádob, ako sa povodne očakávalo a novú zásielku nám ešte nedoručili. Týždenný zber komunálneho odpadu pokračuje naďalej až do odvolania. Za pochopenie Vám ďakujeme.

Dňa 5.8.2020, v stredu bude Obecný úrad otvorený do 14:00 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Výberové konanie - Tešedíkovo

Pályázati felhívás - Alapiskola Pered

den deti s dymom a parou

Krízový plán v súvislosti s pandémiou COVID-19 (epidemiologicko-hygienický plán) - ZOS a ZPS Vlčany s.č. 97

Vážení spoluobčania!

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že už tento týždeň sa uskutočnia verejné prerokovania správy “ Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice“ .

Prvé prerokovanie sa uskutoční 6. augusta 2020, vo štvrtok o 17:00 hodine v Šali, v kongresovej sále Mestského úradu.

Druhé prerokovanie bude 7. augusta 2020, v piatok ráno o 09:00 hodine v Seliciach v Kultúrnom dome.

O ďalších prerokovaniach Vás budeme tiež včas informovať.  

Svojou účasťou na verejných prerokovaniach môžete podporiť náš spoločný záujem, a to: STOP PLAZME!

 

Tisztelt lakosok!

Ezúton tudatjuk Önökkel, hogy ezen a héten elkezdődnek a falu közelébe, a sóki kataszterbe tervezett plazmaíves szemétégető nyilvános, kötelező bemutatásai.

Az első Sellyén, a városi hivatal nagytermében lesz augusztus 6-án, csütörtökön, délután 17 órakor.

A második Sókon a kultúrházban lesz augusztus 7-én, pénteken, reggel 09:00 órakor.

A farkasdi, negyedi és peredi bemutatásokról időben adunk tájékoztatást.

Kérjük Önöket, ha tehetik, menjenek el ezekre a rendezvényekre, hogy részvétükkel is kinyilváníthassák ellenállásukat a nem kívánt építkezéssel szemben.

Vymenovanie riaditeľky ZŠ s MŠ Vlčany

Vymenovanie riaditeľky ZŠ s MŠ s VJM Vlčany

img 20200430 100703

g9zfelho

Výberové konanie - Neded

Pályázati felhívás - Negyed

Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám,

že 05. augusta 2020 ( streda) bude zber plastov – žlté vrecia

Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte,  spoločnosť  Komplex s.r.o. vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere.

V deň zberu treba vyložiť vrecia do 6.00 hod.!!!

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ č. 1547 Vlčany oznamuje, že zápis do MŠ sa uskutoční 

Elektronickou formou: od 4.mája do 15.mája 2020

Osobne: 4.a 5. mája 2020 od 10:00 hod. do 12:00 hod. v budove MŠ

(bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení)

Kvôli očakávanému daždivému počasiu sa postrekovanie proti komárom presúva na štvrtok - 06.08.2020 v čase od 21:00 hod. do 24. hod. a piatok 07.08.2020 v čase od 00:00 hod. do 05:00 hod. Náhradný termín 07.08.2020 / 08.08.2020.

Dňa 04.08.2020 v čase od 21:00 hod. do 24. hod. a 05.08.2020 v čase od 00:00 hod. do 05:00 hod. sa uskutoční na území obce Vlčany postrekovanie proti komárom. Postrekovať sa bude prípravkom DELTASECT 1.2 ULV s postrekovačom SWINGFOG SN - 101.

Náhradný termín bude: 05.08.2020 od 21:00 hod do 24:00 hod a 06.08.2020 od 00:00 hod. do 05:00 hod.

Spoločnosť FCC žiada občanov, aby použité hygienické pomôcky likvidovali správne. Rúška, rukavice a vreckovky je potrebné pevne uzavrieť do plastovej tašky alebo vrecka, takto zabalený odpad vhadzujte do zmesového komunálneho odpadu – teda do smetných nádob na komunálny odpad.

Použité rúška, rukavice a vreckovky nepatria do triedeného odpadu!

Po manipulácií s použitými hygienickými pomôckami si dôkladne umyte ruky! Tieto pravidlá vychádzajú z odporúčania MŽP SR, ktoré bolo potvrdené aj ÚVZ SR. Za pochopenie ďakujeme a veríme, že zodpovedným prístupom Nás všetkých, neohrozíme zamestnancov, ktorí manipulujú s komunálnym odpadom v našej obci.

MUDr. Kissová ozamuje, že dňa 30.7. a 31.7.2020 čerpá dovolenku. Zastupuje ju MUDr. Tóth v Tešedíkove

Na základe nového opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia účinnosťou 22.4.2020,informujeme seniorov, nad 65 rokov, že podľa nového opatrenia seniori môžu nakupovať výhradne len v pracovné dni  a to  od 9.00 hod. do  11.00 hod.  V inom čase a sobotu, vstup do predajne majú seniori zakázané.

Miestny obvodný lekár oznamuje obyvateľom, že od 3. do 7. augusta 2020 čerpá dovolenku.

Zastupovať ho bude 3. a 4. augusta MUDr. Beňová v Zavare, a 5.,6., a 7. augusta MUDr.  Madaiová v Pustých Úľanoch.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 04.05.2020

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 05.05.2020

17.08.2020

18.08.2020

19.08.2020

20.08.2020

21.08.2020

24.08.2020

A következő elbeszélés a Vágfarkasdról kitelepített Barcsné Csizmadia Margit visszaemlékezése. 6 éves kislányként láttatja velünk, hogy élte át ő akkor, 1947-ben a kitelepítésüket. A szerző 2012-ben benevezett a Vágfarkasdról a Viharsarokig című írásával a magyar kormány által elindított Életút elnevezésű önéletíró pályázatba, ahol 1. helyezett lett a 2473 benevezett műből.

A készülő Forcas almanach című kiadványunkban is helyet kap.

Tisztelt Farkasdiak! Kedves Mindenki! Most ebben a nehéz helyzetben, így 2020 húsvétján fogadják szeretettel ezt a visszaemlékezést.

Feltámadott az Úr bizonnyal !

Áldot húsvéti ünnepeket kíván Önöknek: Restár János

 

1. rész

https://www.youtube.com/watch?v=mstkoW5ck48

2. rész

https://www.youtube.com/watch?v=mq8YTTPDr3o

3. rész

https://www.youtube.com/watch?v=LXdg_-oaPhs

 

Miestny obvodný lekár oznamuje obyvateľom, že od 8. do 10. júla 2020 čerpá dovolenku. V súrnych prípadoch ho zastupuje MUDr. Hoppan v Tešedíkove

A helyi körzeti orvos értesíti a lakosokat, hogy 2020. július 8-ától 10-éig szabadságát tölti. Sürgős esetekben MUDr. Hoppan helyettesíti őt Pereden.

Na základe uznesenia Vlády SR a nariadenia hlavného hygienika bude na území Slovenskej republiky platiť mimoriadne opatrenie v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania v termíne od 8. apríla od 00.00 do 13. apríla 23.59 hod. (streda až pondelok)

Zakazuje sa:

 • Zhromažďovať sa s inými osobami okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti
 • Akýkoľvek pohyb na verejných priestranstvách okrem výnimiek

Výnimky sa vzťahujú na:

 • Osoby, ktoré pôjdu do a zo zamestnania vrátane podnikatelia, ktorí budú cestovať za výkonom svojej činnosti
 • Osoby, ktoré pôjdu na nákup v nevyhnutnom rozsahu na nákup potravín, liekov, drogérie alebo krmiva pre zvieratá
 • Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť základné potreby pre cudziu osobu (susedská výpomoc, dobrovoľníctvo) v rámci jedného okresu,
 • Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť starostlivosť o deti alebo zvieratá
 • Osoby, ktoré pôjdu natankovať pohonné hmoty
 • Osoby, ktoré pôjdu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladanej starostlivosti, pričom si bude môcť zobrať sprievod vo forme jednej ďalšej osoby
 • Osoby, ktoré pôjdu do prírody za účelom pohybu v rámci jedného okresu
 • Osoby, ktoré pôjdu na pohreb blízkej osoby
 • Osoby, ktoré pôjdu za účelom starostlivosti o príbuzného, ktorý je na starostlivosti odkázaný v rámci jedného okresu

V rámci kontroly dodržiavania uvedeného nariadenia budú Policajné hliadky spoločne s príslušníkmi Ozbrojených síl SR kontrolovať všetky vozidlá, ktoré budú prechádzať jednotlivými okresmi na diaľniciach a cestách I. a II. triedy.

Ak budete prechádzať viacerými okresmi, kontrole sa budete musieť podrobiť opakovane, s čím bude spojené značné zdržanie na komunikáciách, preto naozaj NECESTUJTE medzi okresmi, ak to nie je nevyhnutné a ak sa vás nevzťahuje jedna z hore uvedených výnimiek.

Všetky osoby, aj tie, na ktoré sa vzťahuje jedna z výnimiek, sa pri prejazde okresmi budú musieť preukázať Policajnej hliadke občianskym preukazom.

Polícia bude kontrolovať osoby, ktoré sa budú pohybovať na verejných priestranstvách v rámci okresu s cieľom odhalenia osôb, ktoré do daného okresu prišli z iného okresu, a preto je nutné, aby každý, kto opustí svoje bydlisko, mal pri sebe doklad totožnosti – a to platí aj pre všetky osoby nachádzajúce sa vo vozidle.

Policajti budú dôkladne kontrolovať dodržanie mimoriadneho opatrenia a karantény a v prípade jej porušenia bude takýmto občanom hroziť sankcia až do výšky 1 659,- eur (nenosenie rúška za 1 000,- eur)

Podľa informácií od Polície SR, ak dôjde ku klamstvu zo strany občana, bude možné si spätne vyhodnotiť jeho pohyb pomocou video záznamu z palubných kamier.

Polícia SR informuje občanov, že polícia na mieste bude vyhodnocovať každú situáciu individuálne a jeho pokyn bude záväzný – v prípade nedodržania opatrení, alebo klamstva, môže auto otočiť a poslať späť domov, prípadne udeliť pokutu. Kamionisti budú mať počas celých sviatkov výnimku na prejazd.

Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám,

že 07. júla 2020 ( utorok)  bude prebiehať v obci zber papiera – modré vrecia

a 08. júla 2020 ( streda) bude zber plastov – žlté vrecia

Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte,  spoločnosť  Komplex s.r.o. vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere.

V deň zberu treba vyložiť vrecia do 6.00 hod.!!!

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k vysluhovaniu sviatostí zmierenia.

Oznamujeme tým občanom našej obce, ktorí si v pondelok zabudli vyložiť svoje smetné nádoby, alebo vyložili ešte staré, a smeti im nezobrali, že budúci týždeň  v pondelok, čiže 6.júla sa uskutoční zber komunálneho odpadu. Opätovne vám oznamujeme, že odpad likvidujú len z nových 240 litrových označených nádob., Teda najbližší zber sa uskutoční 6.júla, následne 13.júla a potom až 27.júla.

Tí, ktorí ešte neuhradili poplatok za komunálny odpad na rok 2020, môžu tak urobiť ešte tento týždeň na obecnom úrade a následne v  kultúrnom dome si môžu prevziať smetnú nádobu.

Zároveň Vás informujeme, že na obecnom úrade si môžete zakúpiť 240 litrové vrecia na odpad za 1 €. 

Za pochopenie Vám ďakujeme.

Určenie miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ s MŠ s VJM vo Vlčanoch

Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám, že zber komunálneho odpadu sa od 29. júna uskutoční raz za dva týždne.

Tí, ktorí ešte neuhradili poplatok za komunálny odpad na rok 2020, môžu tak urobiť 26.júna, čiže v piatok na obecnom úrade a následne v  kultúrnom dome si môžu prevziať smetnú nádobu.

Ďalej oznamujeme aj miestnym podnikateľom, že tiež zajtra si môžu prevziať svoje nádoby.   

Zároveň informujeme našich občanov, že po zavedení dvojtýždňového zberu spoločnosť FCC bude likvidovať odpad  výlučne len z týchto nových a označených smetných nádob.

Určenie miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ s MŠ vo Vlčanoch

Obvodné oddelenie Policajného zboru Vlčany informuje obyvateľov, ktorí sa vrátili zo zahraničia z tzv. „nie bezpečných krajín resp. rizikových krajín“ na územie SR o skutočnosti, že je potrebné dodržiavať platné a aktuálne opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR, a to najmä:

 • po vstupe na územie SR sú povinní ohlásiť sa a predložiť negatívny výsledok „RT-PCR“ testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR
 • v prípade nerešpektovania a nedodržania aktuálnych usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR hrozí uvedeným osobám sankcia vo forme pokuty vo výške do 1659 € v rozkaznom konaní a do 1000 € v blokovom konaní za priestupok podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. na základe zhoršenej epidemiologickej situácie hrozí aj alternatíva uzavretia časti mesta/obce, prípadne celej lokality.

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 04.04.2020 - OLP/3012/2020

Jedálny lístok 15.06.2020 - 19.06.2020

Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužívať podvodníci, ktorých konanie Vás ( nielen počas tejto doby) môže pripraviť o značnú časť majektu alebo celoživotné úspory.

 

odbor prevencie kriminality seniori

Oznamujeme tým občanom, ktorí si ešte neprevzali 240 litrové smetné nádoby, že v dňoch 11.,12.,a 13. júna môžu tak spraviť v kultúrnom dome. 

11. a 12.júna, čiže vo štvrtok a v piatok  v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. a v sobotu od 08:00 hod. do 12:00 hod.

Za pochopenie Vám ďakujeme.

Vážení občania!

Oznamujeme vám, že v súvislosti s touto krízovou situáciou, realizujeme v spolupráci s COOP Jednota Galanta, nákupy občanom do domu.

Kto nemá možnosť ísť si nakúpiť a ani nemá zabezpečené nákupy zo strany rodinných príslušníkov, ohláste sa prosím na obecnom úrade na telefónnom čísle 031/7794247.

Týmto obyvateľom bude dodaný do domácnosti hárok so súpisom tovarov a tieto si objednáte na telefónnom čísle ktoré máte uvedené na hárku.

Obecný úrad zabezpečí donášku do vašej domácnosti.

Vnútoný predpis k uskutočneniu plánu uvoľňovania opatrení v ZOS a ZpS Vlčany v súvislosti s ochorením COVID - 19 I., II., III. a IV. fáza

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 28.03.2020