Dôležité telefónne čísla

Miestne telefónne čísla
Obecný úrad:  7794 201 Základná škola (slovenská)  7794 083
Verejnoprospešné služby  7794 926; 0905 624 112 Základná škola (maďarská)  7794 094
Obecná polícia  0905 320 323 Školská jedáleň  7794 208
ČOV (Ing. Pereczová)  0911 525 323 Materská škola (slovenská)  7794 782
Polícia (o.o. PZ vo Vlčanoch)  7794 154 Materská škola (maďarská)  7794 282; 7794 048
Pošta  7794 250 Kompa  0903 654 767

 

Tiesňové volania Zdravotné stredisko (Vlčany-Neded)
Hasičská a záchranná služba  150; 112 Detská ambulancia
MUDr. Kissová
 0905 914 754
Záchranná zdravotnícka služba  155; 112 Zubná ambulancia:
MUDr. Vulev
 7794 044
Polícia  158; 112 Zubná ambulancia:
MUDr. Figurová
 7794 040
Dobrovoľný hasičský zbor  0902 102 368
0907 773 579
0905 897 857
0905 495 733
Ambulancia všeob. lekára
MUDr. Bakič
 7794 002
Ambulancia všeob. lekára
MUDr. Škula
 7794 331

 

Hlásenie porúch
Elektrická energia  0850 111 555 Plyn  031 780 55 00
Obecná vodovodná sieť
(Alexander Pál)
0902 957 602 Vodovod, dialkovod, Jelka
(Ing. Ján Pavlo)
 031 787 62 87
Prečerpávacia stanica vody
(Eugen Pál)
0903 470 316
031 7794 259
ČOV
(Pavol Bogár)
 0907 798 591