Pamätihodnosti obce

 

Rímskokatolícky kostol


Výstavba katolíckeho kostola sa začala začiatkom 19. storočia s podporou zemepána Józsefa Károlyiho. Po jeho skorej smrti výstavbu kostola dokončila v roku 1808 jeho manželka, Erzsébet Waldstein Wartenberg. Nad vchodom je umiestnený rodový erb rodiny Károlyi a Waldstein. Kostol je jednoloďový so vstavanou vežou. Vnútorné zariadenie kostola pochádza z 19. storočia. Na hlavnom oltári je maľba znázorňujúca Svätú rodinu.

 


 

Kostol reformovanej cirkvi

Obyvatelia Vlčian prijali reformáciu v druhej polovici 16. storočia. Prvý kostol v roku 1724 bol pri povodniach zničený. Stavba nového kostola bola dokončená v roku 1785 a bol vysvätený 27. novembra 1785. V roku 1787 dala cirkev zhotoviť zvon v Bratislave a neskôr, v roku 1793 bol ďalší zvon vyhotovený v Budíne. Keďže v tej dobe kostol nemal vežu, zvonica sa nachádzala pravdepodobne vedľa kostola. V roku 1808 ku kostolu dobudovali vežu. Okrem už dvoch existujúcich chórov bol v roku 1829 oproti kazateľnici vybudovaný pre mužov i tretí chór. Pri prestavbe v roku 1855 boli na vežu umiestnené i vežové hodiny, ktoré zhotovil zámočník János Szente z Palárikova. Veža kostola bola prestavaná a zvýšená ešte jedenkrát, v roku 1888, kedy bola prestavaná do súčasnej výšky 32 metrov. V roku 1901 daroval János Mile s manželkou Lídiou Tóth cirkvi organ. V roku 1903 kostol bol doplnený oltárom a krstiteľnicou, ktoré boli zhotovené z bieleho carrarského mramoru. Počas I. svetovej vojny, 31. augusta 1916 boli úradne zhabané dva väčšie zvony. Cirkev vyzbierala financie a dala v roku 1922 v Trnave, vo firme Fischer zhotoviť jeden 530 kilový a jeden 322 kilový zvon. Počas II. svetovej vojny, 10. mája 1944 bol menší zvon znova úradne zhabaný.

 


 

Katolícka fara

Bola postavená o niekoľko rokov neskôr ako kostol. Jej stavbu podporoval vtedajší zemepán Lajos Károlyi.

 


 

Prievoz

Zoborská listina z roku 1113 už spomína prievoz pri usadlosti Forcas, čiže pri Vlčanoch. V dnešnej dobe prievoz zabezpečuje bezmotorová kompa, ktorá premáva bez vyberania poplatkov.

 


 

Pomník I. svetovej vojny

Pomník odhalený 5. októbra 1930 bol postavený na pamiatku 198 padlých vlčianskych hrdinov I. svetovej vojny. Pomník vytvoril šaliansky kamenár Ernő Fischer na základe plánov Ferenca Iványa. Na slávnostnom odhalení pomníka sa zišiel asi 5000 členný dav.

 


 

Pomník II. svetovej vojny

Pomník vznikol prebudovaním pomníka s krajinskou zástavou. Nachádza sa vedľa pomníka I. svetovej vojny na hlavnom námestí.