Kluby

Klub dôchodcov

Mária Juhászová - predsedníčka
č. 1136
925 84 Vlčany
    0908/611 793
Stolnotenisový klub

Július Búza - predseda
925 84 Vlčany
    0908/103 755
Mládežnícke združenie pri MO Csemadoku

Erika Pápai - predseda
925 84 Vlčany
  0903/035 497