Vyššie

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Uznesenie č. 550/2018/34 z 27.6.2018
203 Rozhodnutie predsedu NR SR zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v ukrajinskom jazyku
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v rusínskom jazyku
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v rómskom jazyku
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v nemeckomjazyku
Oznámeni o počte obyvateľov obce Vlčany
Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Elektornická adresa na doručovanie oznámení o delegovaní
Lehota na odovzdanie kandidátnych listín pre voľbu starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva
Lehota na odovzdanie oznámení o delegovaní členov do miestnej volebnej komisie
Lehota na odovzdanie oznámení o delegovaní členov do okrskových volebných komisií
Utvorenie volbených okrskov a určenie volebných miestností v obci Vlčany pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce vo Vlčanoch
Nahliadnutie do stáleho zoznamu voličov
Výsledky komunálnych volieb v obci Vlčany v roku 2018
 
 
Powered by Phoca Download