Vyššie

Základné dokumenty obce

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 - ZPS - rozpis
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017- ZOS - rozpis
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady u jednotlivých druhov sociálnych služieb poskytovaných obcou Vlčany za rok 2017
Komunitný plán sociálnych služieb obce Vlčany 2018-2022
Územný plán- Zmeny a doplnky č.2/2009
Územný plán- Zmeny a doplnky č.2/2009/1
Územný plán- Zmeny a doplnky č.2/2009/2
Územný plán- Zmeny a doplnky č.2/2009/3
Územný plán- Zmeny a doplnky č.2/2009/4
Územný plán - Zmeny a doplnky č.2/2009/5
Územný plán - Zmeny a doplnky č.2/2009/6
Územný plán - Zmeny a doplnky č.2/2009/7
Územný plán - Zmeny a doplnky č.2/2009/8
Územný plán - Zmeny a doplnky č.2/2009/9
Pracovný poriadok zamestnancov obecného úradu Vlčany
Pracovný poriadok zamestnancov obecného úradu - Dodatok č. 1
 
 
Powered by Phoca Download