Novinky, oznamy

Generálny pardon - predĺženie trvania

rozhodnutie o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Letný festival - Diakovce 29.- 30. 06.2018

Šaliansky jarmok 2018

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vážený spoluobčania!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 23. júna 2018, v sobotu budeme rozdávať šatstvo pre sociálne slabé rodiny v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. v jedálni Obecného úradu vo Vlčanoch.

Záujemcovia o šatstvo si prenesú so sebou:

- rozhodnutie o poberaní dávky v hmotnej núdzi

- občiansky preukaz

                                                              

Vážený spoluobčania!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 9. júna 2018, v sobotu prebehne zber starého dreveného nábytku.

Zbierať sa budú len drevené nábytky alebo ich časti bez čalúnenia ako napr. staré skrine, stoly, stoličky, postale bez madracov, sedačky bez čalúnenia a iné.

Nepotrebný nábytok môžete doviezť na dvor bývalej predajne ORION.

Zber bude v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod.

Zber je bezplatný!

Vopred Vám ďakujeme, že sa zapojíte do zberu a tým znížite množstvo komunálneho odpadu a poplatky na budúci kalendárny rok.

 

Hasičská zábava - 16.06.2018

Pozvánka - Komunitný plán obce Vlčany

detský festival - Šaľa Maxi Festík

Zápis do MŠ s VJS

Vyhlásenie výberového konania - Obec Tešedíkovo

Európsky imunizačný týždeň - EIW 2018

Podmienky ochrany súkromia

Prerušenie distribúcie elektriny

Prezentačná jazda na simulátore F1 - Zoltán Kőrös

Veselé veľkonočné sviatky!

Športový deň a deň detí - 19.5.2018

Zber použitého šatstva

Rozhodnutie - OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

P O Z V Á N K A

Rybárske preteky

Veľké jarné upratovanie - 7. apríl 2018

OZNAM - Riaditeľské voľno

Rozhodnutie – Okresný úrad Šaľa (súbor PDF)

Stavanie mája a deň otvorených dverí

Inzerát prenájmu – Kancelárske priestory, Hlavná 2, Vlčany (súbor PDF)

Vlčianske hody 2018

Dochádzka poslancov za II. polrok 2017 (súbor PDF)

Európsky imunizačný týždeň 2018

Dochádzka poslancov za I. polrok 2017 (súbor PDF)

Podmienky pri prijímaní detí do ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és óvoda vo Vlčanoch