Novinky, oznamy

Prezentačná jazda na simulátore F1 - Zoltán Kőrös

Športový deň a deň detí - 19.5.2018

Rozhodnutie - OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

Rybárske preteky

OZNAM - Riaditeľské voľno

Stavanie mája a deň otvorených dverí

Vlčianske hody 2018

Európsky imunizačný týždeň 2018

Podmienky pri prijímaní detí do ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és óvoda vo Vlčanoch

Zápis do MŠ s VJS

Európsky imunizačný týždeň - EIW 2018

Veľké jarné upratovanie - 7. apríl 2018

Prerušenie distribúcie elektriny

Rozhodnutie – Okresný úrad Šaľa (súbor PDF)

Veselé veľkonočné sviatky!

Inzerát prenájmu – Kancelárske priestory, Hlavná 2, Vlčany (súbor PDF)

Zber použitého šatstva

Dochádzka poslancov za II. polrok 2017 (súbor PDF)

P O Z V Á N K A

Dochádzka poslancov za I. polrok 2017 (súbor PDF)