Novinky, oznamy

OZNAM - Riaditeľské voľno

Stavanie mája a deň otvorených dverí

Vlčianske hody 2018

Európsky imunizačný týždeň 2018

Podmienky pri prijímaní detí do ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és óvoda vo Vlčanoch

Zápis do MŠ s VJS

Európsky imunizačný týždeň - EIW 2018

Prerušenie distribúcie elektriny

Veselé veľkonočné sviatky!

Zber použitého šatstva

P O Z V Á N K A

Inzerát prenájmu – Kancelárske priestory, Hlavná 2, Vlčany (súbor PDF)

Veľké jarné upratovanie - 7. apríl 2018

Dochádzka poslancov za II. polrok 2017 (súbor PDF)

Rozhodnutie – Okresný úrad Šaľa (súbor PDF)

Dochádzka poslancov za I. polrok 2017 (súbor PDF)